Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ nhận xét những người ủng hộ ông Trump là ‘chu đáo’

Tuy nhiên, ông cảm thấy đảng của mình đang ‘hoàn toàn lầm tưởng.’