Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ: Hồ sơ ngân hàng cho thấy gia đình TT Biden đã nhận được 10 triệu USD từ các công ty ngoại quốc