Việc Bắc Kinh chiêu mộ cựu sĩ quan và sĩ quan tại ngũ để đào tạo cho quân đội khiến các nước tiến hành điều tra quốc phòng