Viên chức FBI: FBI đã gửi bài đăng cho các công ty Big Tech để hành động trước cuộc bầu cử