Volkswagen, Siemens nằm trong số các công ty đầu tư hơn 700 triệu USD để tăng cường sản xuất bộ sạc EV