Y tá tại một bệnh viện cấp 2 quá tải ở tỉnh Hồ Nam: Thiếu giường, thiếu thuốc, thiếu nhân viên