Người tố cáo về dịch bệnh ở Vũ Hán đào tẩu khỏi Trung Quốc đến Mỹ sau trải nghiệm kinh hoàng