Yêu cầu mới về xác thực danh tính dành cho trợ cấp thất nghiệp lan rộng trên toàn quốc