5 ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đủ điều kiện tham gia cuộc tranh biện không có ông Trump vào ngày 08/11

Thượng nghị sĩ Tim Scott (Cộng Hòa-South Carolina) là người mới nhất đáp ứng được các điều kiện về ngân quỹ và số người ủng hộ. Trong khi đó, tính đến thời điểm bốn ngày trước thời hạn ngày 06/11, vẫn chưa rõ Thống đốc North Dakota Doug Burgum có đủ điều kiện hay không.