Âu Châu đối mặt với mức giá vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng cao kỷ lục, thiếu cơ sở lưu trữ