Bà Yellen nói mối bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc đang ở ‘thời điểm căng thẳng’, tìm giải pháp ‘mang tính xây dựng’