BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: 3 điều cần biết về dự luật giới hạn nợ vừa được Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua