Đảng Cộng Hòa Hạ viện công bố dự luật về giới hạn nợ, đề nghị tăng mức trần nợ thêm 1.5 ngàn tỷ USD