BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Đảng Cộng Hòa chấp nhận việc thu thập phiếu bầu cho cuộc bầu cử năm 2024; dự đoán một số tranh cãi pháp lý

Đảng Cộng Hòa đang toàn tâm ủng hộ việc thu thập phiếu bầu và việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử năm 2024 sau nhiều năm chỉ trích hai chính sách này. Một số người dự đoán sẽ có tranh cãi pháp lý.