Các nhà phân tích: ‘Quyền lực mềm’ khơi dậy sự hồi sinh của Nga ở châu Phi

Moscow đang sử dụng nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo, và khoa học làm công cụ chiến lược để tăng cường ảnh hưởng trên khắp châu Phi.