Báo cáo: ‘Hồng Kông rơi vào tay chế độ chuyên chế là một bi kịch’