Bệnh tiểu đường loại 1 khởi phát ở người lớn sau chích vaccine COVID-19