Biến thể Omicron được phát hiện ở nhiều quốc gia hơn, làm dấy lên lo ngại toàn cầu