Bộ trưởng Quốc phòng Úc: Không có cam kết trợ giúp Hoa Kỳ nếu xung đột về Đài Loan nổ ra