Các chuyên gia thắc mắc tại sao TT Biden và ông Trump được đối xử khác biệt trong vụ việc về tài liệu mật