Các học viên Pháp Luân Công diễn hành dưới mưa ở Brooklyn để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ