Một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động, và nhân viên phải đối mặt với một số thay đổi khi hàng trăm luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 ảnh hưởng đến mức lương tối thiểu, nghỉ phép khi một thành viên trong gia đình qua đời, chấm dứt thuế đối với các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, v.v. Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về một số điều đáng chú ý nhất:

Tăng lương tối thiểu (SB 3)

Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng — bất kể doanh nghiệp hay số lượng nhân viên của doanh nghiệp — tăng 50 cent lên 15.50 USD/giờ.

Hiện tại, mức lương tối thiểu là 15 USD/giờ cho các công ty có từ 25 nhân viên trở lên và 14 USD/giờ cho những công ty có từ 25 nhân viên trở xuống.

Mức tăng 3.33% này chưa bằng một nửa mức tăng lạm phát 7.9% từ năm 2021 đến năm 2022 do Sở Tài chính California tính toán.

Mặc dù lần tăng lương tối thiểu mới nhất kể trên sẽ diễn ra vào ngày 01/01/2023, nhưng luật này đã được ký bởi Thống đốc Jerry Brown đương thời vào năm 2016. Theo luật, nếu lạm phát hàng năm tăng hơn 7%, thì mức lương tối thiểu sẽ tăng lên.

Nghỉ phép khi gia đình có tang (AB 1949)

Luật mới này sẽ quy định việc chủ lao động từ chối nghỉ phép tang trong tối đa năm ngày cho nhân viên sau khi một thành viên trong gia đình qua đời, bao gồm vợ/chồng, con, cha mẹ, anh chị em ruột, ông bà, cháu, bạn đời sống chung hoặc cha mẹ vợ/chồng là bất hợp pháp.

Luật sửa đổi Đạo luật về Quyền Gia đình của California — cho phép nhân viên nghỉ phép vì một số sự kiện nhất định trong đời — cho phép nghỉ phép tối đa năm ngày nhưng không được nghỉ liên tục, trong vòng ba tháng kể từ ngày thành viên gia đình qua đời.

Chủ lao động sẽ được phép yêu cầu tài liệu, chẳng hạn như giấy chứng tử hoặc cáo phó công bố chứng tử.

“Thuế hồng” (AB 1287)

Các doanh nghiệp sẽ không còn có thể tính “thuế hồng” một khoản phụ phí đối với các sản phẩm chăm sóc chỉ dành cho phụ nữ do sự phân biệt đối xử đối với các sản phẩm dựa trên giới tính.

Luật mới này cấm các doanh nghiệp và nhà sản xuất tính phí cao hơn cho một sản phẩm dành cho phụ nữ so với một sản phẩm song song dành cho nam giới. Những công ty vi phạm giờ đây có thể phải đối mặt với hình phạt dân sự do Tổng chưởng lý tiểu bang ban hành.

Thông báo chấm dứt hoạt động (AB 1601)

Luật hiện hành yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo trước 60 ngày cho nhân viên khi nhà máy đóng cửa hoặc di dời. Luật mới này bổ sung các biện pháp bảo vệ tương tự cho nhân viên tại các công ty có Tổng đài doanh nghiệp (call center) — nơi nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng — trong trường hợp chuyển đến ngoại quốc.

Vi phạm cản trở tham gia nghiệp đoàn (SB 931)

Luật hiện hành đã nghiêm cấm các doanh nghiệp cản trở hoặc ngăn cản nhân viên trở thành hoặc tiếp tục là thành viên của một nghiệp đoàn.

Luật mới này cho phép một nghiệp đoàn nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Việc làm Công chúng Tiểu bang để báo cáo một chủ lao động vi phạm luật này.

Nếu ủy ban này nhận thấy khiếu nại này hợp lý, doanh nghiệp đó có thể phải chịu hình phạt dân sự lên tới 1,000 USD cho mỗi nhân viên bị ảnh hưởng, tổng cộng không vượt quá 100,000 USD.

Mại dâm trong khách sạn (AB 1788)

Các khách sạn hiện có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về nạn mại dâm nếu một nhân viên biết và không báo cáo vụ việc với chính quyền trong vòng 24 giờ hoặc nếu một nhân viên cố tình hưởng lợi từ việc mại dâm xảy ra trong khách sạn.

Luật hiện hành chỉ yêu cầu các khách sạn cung cấp tối thiểu 20 phút đào tạo nhân viên về cách xác định hoạt động mại dâm

Hình phạt dân sự đối với các khách sạn là 1,000 USD cho lần vi phạm đầu tiên, tăng lên đến 10,000 USD cho những lần vi phạm nhiều lần trong vòng một năm dương lịch.


Julianne Foster
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn