Các ngân hàng: Nhiều người tiêu dùng Mỹ quá hạn thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán khoản vay