Các nhà đầu tư tiếp tục giảm cổ phần trong các công ty công nghệ Trung Quốc, một số chuyển hướng đầu tư sang Đài Loan