Việc tỷ phú Warren Buffett bán cổ phiếu BYD có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư phổ thông