Các nhà lập pháp GOP giới thiệu dự luật kiểm toán các quỹ viện trợ Ukraine, viện dẫn các mối liên hệ với cựu CEO FTX