Cách ly 7 tuần của Trung Quốc đối với các thuyền viên làm dấy lên sự phản đối