Cách thức mạng xã hội ‘chi phối não bộ’ gây hại cho người dùng, đặc biệt là trẻ em