California: Đảng Dân Chủ thông qua dự luật để trở thành tiểu bang trú ẩn cho người chuyển giới