Thiếu nữ từng chuyển giới kể lại trải nghiệm ‘kinh hoàng’ về phẫu thuật và quá trình chuyển giới