Cảnh sát trưởng Quận Fulton tiết lộ thái độ trình diện của ông Trump hồi tháng trước