Câu chuyện ngắn về Hoàng đế: Thai nhi trong bụng bà chủ quán trọ tiên đoán Thiên tử đến!