CDC cân nhắc xét nghiệm nước thải trên phi cơ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại COVID-19