CDC đưa ra cảnh báo sau khi xác nhận trường hợp mắc bệnh sởi