Chiến lược Á-Âu của Trung Quốc có thể mang lại cho Bắc Kinh cuộc đảo chính