Chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nhiều công ty khởi nghiệp kỳ lân AI của Trung Quốc báo cáo thua lỗ