Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ tái tranh cử năm 2022