Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà soạn nhạc bày tỏ về Shen Yun: ‘Đây là chương trình tuyệt vời nhất mà tôi từng thưởng lãm’