Chuyên gia an ninh mạng: Trung Quốc tạo bản sao ‘song sinh kỹ thuật số’ của người Mỹ