Chuyên gia: ‘Chủ nghĩa độc tài tư bản’ của ĐCSTQ là cỗ máy gây ảnh hưởng của đảng này ở Trung Đông