Chuyên gia: Chuyến công du Manila của Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ không cải thiện mối bang giao giữa Trung Quốc và Philippines