Có phải Hồng Kông đang cung cấp vi mạch bán dẫn của Hoa Kỳ cho Nga?

Chuyên gia phân tích: Hoa Kỳ cần điều chỉnh chính sách đối với Hồng Kông