Cụ ông 100 tuổi sống sót qua thảm họa Holocaust kể lại trải nghiệm sinh tồn ở 12 trại tập trung