Cử tri bị phản bội khi 18 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu trị giá 1.7 ngàn tỷ USD