Theo sau nhiều tiểu bang khác, Utah và Alabama cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ