BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Phong trào chọn trường sẽ định hình các cuộc tranh cử tổng thống và liên bang năm 2024