Với việc Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ giành được đa số trong Hạ viện vào ngày 08/11, thì danh sách dưới đây liệt kê những ghế cạnh tranh nhất trong Hạ viện mà Đảng Cộng Hòa có thể nắm giữ hoặc giành được, theo xếp hạng của Báo cáo Chính trị Cook (Cook Political Report).

Danh sách này tổng cộng có 36 ghế, với 34 ghế hiện do Đảng Dân Chủ nắm giữ và hai ghế do Đảng Cộng Hòa nắm giữ.

Bên cạnh mỗi cuộc đua là phần bình luận do các nhà thăm dò từng đoạt giải WPA Intelligence cung cấp.

Cả thảy thì, Cook hiện liệt kê 60 cuộc đua cạnh tranh ở các địa hạt của Đảng Dân Chủ so với 26 cuộc đua ở các địa hạt của Đảng Cộng Hòa.


John Ransom
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông John Ransom là một phóng viên tự do chuyên đưa tin về Hoa Kỳ cho The Epoch Times với các văn phòng ở Hoa Thịnh Đốn và Á Châu.

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn