Cựu chiến lược gia của ông Trump: Hoa Kỳ nên có cách tiếp cận vừa phải đối với cuộc chiến Nga-Ukraine