Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế: Shen Yun ‘đã kể một câu chuyện vĩ đại’