Cựu Đại sứ: TT Biden đã phớt lờ lời khuyên và thúc đẩy việc ‘rút quân vô điều kiện’ khỏi Afghanistan

Nhà ngoại giao kỳ cựu từng tham gia đàm phán Thỏa thuận Doha nói với ủy ban Hạ viện rằng Tổng thống vẫn kiên quyết làm theo một một kế hoạch tan vỡ.